Triệu chứng học nội khoa

Triệu chứng học nội khoa
Triệu chứng học nội khoa
Triệu chứng học nội khoa

DOWNLOAD: TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA

Chương I: Đại cương

  • Bệnh án và bệnh lich
  • Khám bệnh và chẩn đoán

Chương II: Triệu chứng học tim mạch

  • Triệu chứng cơ năng trong bệnh tim
  • Triệu chứng cơ năng trong bệnh mạch máu
  • Thăm khám tim lâm sàng
  • Thăm dò chức năng tim
  • Phương pháp khám mạch máu
  • Cơ bản về điện tâm đồ
  • DOWNLOAD: TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA

Share this post

Post Comment