THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

PGS.TS.NGUYỄN LÂN VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

Sự kết hợp chặt chẽ trong công tác điều trị, giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa các thành viên của Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội và Viện Tim mạch Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự ra đời của cuốn sách : “Thực hành Bệnh Tim mạch” với sự tham gia trực tiếp của các tác giả mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lân Việt là chủ biện.

DOWNLOAD: THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

Share this post

Post Comment