THẦN KINH HỌC TRẺ EM

THẦN KINH HỌC TRẺ EM

THẦN KINH HỌC TRẺ EM

CHỦ BIÊN: PGS.TS. LÊ ĐỨC HINH – PGS.TS. NGUYỄN CHƯƠNG

BIÊN SOẠN:

PGS.TS. LÊ ĐỨC HINH

PGS.TS.NGUYỄN CHƯƠNG

PGS.TS.NGUYỄN QUANG BÀI

TS.TRẦN THU HƯƠNG

PGS.TS.NGUYÊN PHƯƠNG MỸ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Download: THẦN KINH HỌC TRẺ EM

Chuyên khoa “Thần kinh học trẻ em” ở Việt Nam đã có mầm mống từ khi Khoa Thần kinh và Tinh thần Bệnh viện Bạch Mai cùng với Bộ môn Thần kinh và Tinh thần Trường Đại học Y Dược Khoa Hà Nội được thành lập ngày 2 tháng 12 năm 1956. Từ đầu năm 1967 những khóa giảng về thăm khám thần kinh trẻ em đã được tiến hành cho một số cán bộ chuyên khoa thần kinh và tinh thần. Năm 1968 được Bộ Y tế giao cho nhiệm vụ nghiên cứu về “Hội chững não cấp” ở trẻ em, một đơn vị Nghiên cứu Viêm não được hình thành và trên cơ sở đó, một Phòng Thần kinh Trẻ em lần đầu được ra đời tại Bệnh viện Bạch Mai vào năm 1970.

Lĩnh vực bệnh thần kinh ở trẻ em khá phức tạp vì liên quan đến nhiều rối loạn bệnh lý khác nhau. Biểu hiện lâm sang có thể diễn ra ở mọi vị trí của hệ thần kinh, từ vỏ não đến dây thần kinh ngoại biên và cơ. Các bệnh tật thần kinh có thể xảy ra trong mọi giai đoạn phát triển và chức năng của trẻ em. Nhất là trong những năm thang đầu của lứa tuổi ấu thơ. Chính vì vậy kiến thức về Thần kinh học Trẻ em luôn là yêu cầu bức xúc đối với các thầy thuốc lâm sang thần kinh.

Download: THẦN KINH HỌC TRẺ EM

Share this post

Post Comment