TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM

GS.TS. NGUYỄN LÂN VIỆT

DOWNLOAD: TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

Tạp chí Tim mạch học Việt Nam đã được phát hành đặc biệt cho Hội nghị Tăng huyết áp lần thứ I tại thành phố Huế, tình Thừa Thiên Huế. Hội nghị đã được sự tham gia đóng góp đề tài đông đảo của các tác giả, các chuyên để của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, đồng nghiệp về nhiều chuyên ngành Tim mạch trên toàn quốc.


DOWNLOAD: TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

Share this post

Post Comment