Suối Nguồn Tươi Trẻ

Suối Nguồn Tươi Trẻ

Download: Suối Nguồn Tươi Trẻ 

Không phải bất cứ ai cũng có thể đọc cuốn sách tuyệt vời, đơn giản nầy. Bạn chỉ có thể
đọc nó một khi bạn đã chấp nhận cái ý niệm lạ lùng cho rằng sự lão hóa là một tiến trình
có thể đảo ngược và một khi bạn tin tưởng rằng “Suối Nguồn Tươi Trẻ” là một bí quyết
có thực. Ngược lại bạn cứ cho rằng những điều vừa kể là không thể có được, thì việc đọc
cuốn sách nầy chỉ làm bạn tốn công mất thời giờ vô ích mà thôi. Mặt khác nếu bạn chấp
nhận rằng điều “không thể có được” là thực sự nằm trong tầm tay bạn, thì bạn sẽ được
tưởng thưởng nhiều điều phong phú.
Theo như tôi biết, quyển “Suối Nguồn Tươi Trẻ” của Peter Kelder là cuốn sách duy nhất
đã cung cấp cho chúng ta một thông tin vô giá về 5 phương pháp thể dục của người Tây
Tạng xa xưa. Năm phương pháp nầy chính là bí quyết để duy trì sự tươi trẻ, sức khoẻ v
sinh lực. Từ hàng ngàn năm qua, những bài tập nầy đã trở thành những nghi thức thần kỳ
được giữ kín trong các tu viện ẩn náu trên dãy Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn). Cách đây hơn
40 năm, năm phương thức tập luyện nầy lần đầu tiên đã gây được sự chú ý của phương
Tây qua cuốn sách của Ông Kelder. Nhưng rồi sau đó cuốn sách cùng nguồn thông tin lạ
lùng và quý báu của nó đã biến mất và bị quên lãng. Vì vậy mục tiêu của cuốn sách nầy
là đưa thông điệp của Ông Kelder trở lại với công chúng, hy vọng rằng nó sẽ mang lại
nhiều hữu ích cho độc giả.

Download: Suối Nguồn Tươi Trẻ 

Share this post

Post Comment