Sổ tay phương tế lâm sàng

Sổ tay phương tế lâm sàng

SỔ TAY PHƯƠNG TẾ LÂM SÀNG –

399 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM

Download : SỔ TAY PHƯƠNG TẾ LÂM SÀNG VÀ 399 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM  File PDF

Download :  SỔ TAY PHƯƠNG TẾ LÂM SÀNG VÀ 399 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM File .rar

Cuốn sách 399 bài thuốc Đông y hiệu nghiệm này là một tài liệu do Viện nghiên cứu y học  Dân tộc Thượng Hải (Trung Quốc) biên soạn rất công phu, nó không đơn thuần giới thiệu những bài thuốc hay, mà theo từng chương mục nó còn hướng dẫn việc phân chia các loại bệnh, cách chữa bệnh, cách dùng phương thuốc cho phù hợp. Dược tính, công năng từng vị thuốc, phương thuốc cũng như cách ghép vị, gia giảm, được phân tích tỷ mỉ. Những bài thuốc nêu ra ở đây được chọn lọc rút ra từ những cuốn sách thần dược cổ truyền như “Cảnh Nhạc toàn thư”, “Thương hàn luận”, “Hòa tễ cục phương” … Kết hợp với những phương thức hiệu nghiệm cho các bệnh viện y học dân tộc Thượng Hải, Thiên tân, Nam Kinh trong quá trình thực nghiệm lâm sang cấu thành.

Đây là một tài liệu vừa có tính lý luận vừa có hướng dẫn thực hành, vừa kết hợp phương thuốc cổ truyền với nghiệm phương điều trị hiện tại. Nó có ích cho các lương y tham khảo chữa bệnh và cũng rất có ích cho những người tìm hiểu nghiên cứu về y học dân tộc và những người muốn tự chữa bệnh cho mình

Download : SỔ TAY PHƯƠNG TẾ LÂM SÀNG VÀ 399 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM  File PDF

Download :  SỔ TAY PHƯƠNG TẾ LÂM SÀNG VÀ 399 BÀI THUỐC ĐÔNG Y HIỆU NGHIỆM File .rar

Share this post

Post Comment