SÁCH BỆNH HỌC NGOẠI – PHỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN

SÁCH BỆNH HỌC NGOẠI  – PHỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN
Bệnh học ngoại - Phụ YHCT
Bệnh học ngoại – Phụ YHCT

SÁCH BỆNH HỌC NGOẠI –  PHỤ Y HỌC CỔ TRUYỀN

Chủ biên soạn: PGS. TS Phạm Văn Trịnh

PGS.TS. Lê Thị Hiền

Nhà xuất bản Y học

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.PDF

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.RAR

Sách bệnh học ngoại – phụ y học cổ truyền được biên soạn cho 2 môn học Bệnh học ngoại khoa Y học cổ truyền và Bệnh học  Sản phụ khoa dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam.

Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.PDF

BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT


Download: BỆNH HỌC NGOẠI PHỤ YHCT.RAR

 

Share this post

Post Comment