PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA

CHỦ BIÊN: GIÁO SƯ. ĐẶNG HANH ĐỆ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Download: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

Sách Phẫu thuật thực hành được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách: “Phẫu thuật thực hành” đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007. Bộ Y tế ban hành là tại liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình sử dụng sách phải được chỉnh lý, bổ sung, cập nhật.

Download: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

Share this post

Post Comment