PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

GS.TS.PHẠM VINH QUANG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

CHƯƠNG 1: GIẢI PHẪU, SINIH LÝ MÀNG PHỔI

CHƯƠNG II: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

CHƯƠNG III: TRANG THIẾT BỊ DỤNG CỤ NỘI SOI LỒNG NGỰC

CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM TRONG PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

CHƯƠNG V: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

 

DOWNLOAD: PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT

Share this post

Post Comment