PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THƯỜNG GẶP

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THƯỜNG GẶP

PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THƯỜNG GẶP

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG – KHOA NỘI TIM MẠCH

DOWNLOAD: PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THƯỜNG GẶP

TĂNG HUYẾT ÁP

ĐIỀU TRỊ TĂNG CHOLESTEROL MÁU

SUY TIM MẠN

SUY TIM VỚI CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BẢO TỒN

VIÊM MÀNG NGOÀI TIM CẤP VÀ VIÊM MÀNG NGOÀI TIM TÁI HỒI

DOWNLOAD: PHÁC ĐỒ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM MẠCH THƯỜNG GẶP

 

Share this post

Post Comment