All Stories

CẤP CỨU NGOẠI TIẾT NIỆU

CẤP CỨU NGOẠI TIẾT NIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. NGUYỄN BỬU TRIỀU GS.TS. TRẦN QUÁN ANH NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI TIẾT NIỆU Cấp cứu ngoại khoa luôn…

TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA GS. ĐẶNG HANH ĐỆ – PGS. VŨ TỰ HUỲNH – GS.TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA Để đáp ứng nhu cầu học tập…
PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

PHẪU THUẬT THỰC HÀNH SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA CHỦ BIÊN: GIÁO SƯ. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH Sách Phẫu thuật thực hành được biên soạn dựa trên chương trình giáo…
BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH HỌC VIỆN QUÂN Y – BỘ MÔN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Download: BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Cuốn “bài giảng chấn thương chỉnh hình” do Bộ môn…
KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CHỦ BIÊN: PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC  – BỘ MÔN NGOẠI – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI THAM GIA BIÊN SOẠN: THẠC SĨ. PHÙNG NGỌC HÒA – BỘ MÔN NGOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y…
KỸ THUẬT MỔ

KỸ THUẬT MỔ GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: KỸ THUẬT MỔ Cho đến nay gần như chưa có một quyển sách nào về kỹ thuật mổ hoàn chỉnh, biên soạn lần này nhằm mục đích đưa…
SỔ TAY CHUYÊN KHOA THẦN KINH

SỔ TAY CHUYÊN KHOA THẦN KINH BIÊN SOẠN: TÔN THẤT THIÊN ÂN – TRẦN TỐ LAN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: SỔ TAY CHUYÊN KHOA THẦN KINH Các bệnh của hệ thần kinh có tới hàng trăm bệnh và quá nhiều,…
TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO PSG.TS. NGUYỄN VĂN ĐĂNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Tai biến mạch máu não là một bệnh lý do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên và ngày càng có…
BÁCH KHOA BỆNH HỌC THẦN KINH

BÁCH KHOA BỆNH HỌC THẦN KINH PGS.NGUYỄN CƯỜNG NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI Download: BÁCH KHOA BỆNH HỌC THẦN KINH Hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống) là hệ thống trẻ nhất trong các hệ thống cơ quan…
CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA CHỦ BIÊN: GS.PTS.NGUYỄN THU NHẠN GS.PTS.NGUYỄN CÔNG KHANH NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA Ngành Nhi khoa trong y học bảo gồm một lĩnh vực rộng lớn, đảm đương…
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 CHỦ BIÊN: TS.BS.TĂNG CHÍ THƯỢNG – GIÁM ĐỘC BỆNH VIÊN NHI ĐỒNG 1 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 Nâng cao chất lượng điều trị hiện…