All Stories

ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1 CÁC BỘ MÔN NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1 PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỀU TRỊ HỌC PHẦN II: CẤP…
VIÊM GAN VIRUT B VÀ D

VIÊM GAN VIRUT B VÀ D CHỦ BIÊN: GS –TSKH BÙI ĐẠI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: VIÊM GAN VIRUT B VÀ D Từ chỗ còn biết rất ít về căn nguyên của bệnh viêm gan do virut, trong hàng…
SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 Người thầy thuốc thực hành, nhất là thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến và các thầy thuốc…
SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 1

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 1 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWLOAD: SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 1 Người thầy thuốc thực hành, nhất là thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến và các thầy…
BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA – TẬP II

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA – TẬP II TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – CÁC BỘ MÔN NỘI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC CHỦ BIÊN: PSG.TS.NGUYỄN THỊ MINH AN GS.TS.TRẦN NGỌC ÂN PGS.TS.PHẠM THỊ THU HỒ DOWNLOAD: BÀI GIẢNG…
BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA

BÀI GIẢNG HỆ NỘI CHỦ BIÊN: GS.NGUYỄN HUY DŨNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA  – PHẦN 1 : TRIỆU CHỨNG HỌC   DOWNLOAD: BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA  – PHẦN 1 : TRIỆU CHỨNG…
CẤP CỨU NỘI KHOA

CẤP CỨU NỘI KHOA ALAIN LARCAN-MARIE-CLAUDE LAPREVOTE-HEULE LÊ VĂN TRI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NỘI KHOA Y học cấp cứu là môn y học “năng động” và thường nhật nhất. Y học cấp cứu được thực…
BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP I

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP I TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: PGS.TS. HÀ VĂN QUYẾT NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP I Bộ môn Ngoại…
BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP II

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP II TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: PGS.TS. HÀ VĂN QUYẾT NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP II Bộ môn Ngoại…
CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG

CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG Cấp cứu ngoại khoa luôn là vấn đề thời sự,…