NỘI TIẾT CƠ BẢN

NỘI TIẾT CƠ BẢN

NỘI TIẾT CƠ BẢN

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

BỘ Y TẾ – BỆNH VIỆN BẠCH MAI

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: NỘI TIẾT CƠ BẢN

Sách “Nội tiết cơ bản” được các Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai biên soạn dựa trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt, theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn của Việt Nam.

DOWNLOAD: NỘI TIẾT CƠ BẢN

Share this post

Post Comment