NỘI SOI PHẾ QUẢN

NỘI SOI PHẾ QUẢN

NỘI SOI PHẾ QUẢN

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

PGS.TS.NGÔ QUÝ CHÂU

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: NỘI SOI PHẾ QUẢN

Kỹ thuật nội soi phế quản đã được biết đến từ thế kỷ XIX, ban đầu  là nội soi phế quản  ống cứng. Sự xuất hiện của nội soi phế quản ống mềm mang lại cuộc cách mạng trong chẩn đoán và trong điều trị nhiều bệnh lý hô hấp. Ở nước ta, kỹ thuật được triển khai ngày một nhiều hơn ở những trung tâm y tế lớn, với những kỹ thuật lấy bệnh phẩm để chẩn đoán các bệnh hô hấp cũng như cho phép can thiệp điều trị. VỚi tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thủ thuật này ngày càng được chỉ định rộng rãi trong các chuyên ngành Hô hấp, Hồi sức cấp cứu, Ngoại khoa, Gây mê hồi sức …

DOWNLOAD: NỘI SOI PHẾ QUẢN

Share this post

Post Comment