NỘI BỆNH LÝ – PHẦN DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

NỘI BỆNH LÝ – PHẦN DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

NỘI BỆNH LÝ – PHẦN DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA

CHỦ BIÊN: GS.TSKH. NGUYỄN NĂNG AN

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: NỘI BỆNH LÝ – PHẦN DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

Thực hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế đã ban hành chương trình khung đào tạo bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tổ chức biên soạn tài liệu dạy – học các môn cơ sở, chuyên môn và cơ bản chuyên ngành theo chương trình trên nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo nhân lực y tế.

Sách “Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở  chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các Nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách Nội bệnh lý, phần Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng đã được Hội đồng chuyên môn thậm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sĩ đa khoa của bộ Y tế thẩm định vào năm 2006 là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006 – 2010. Trong quá trình sử dụng sách được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.


DOWNLOAD: NỘI BỆNH LÝ – PHẦN DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG

Share this post

Post Comment