MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH TỰ MIỄN THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU

MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH TỰ MIỄN THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU
MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU
MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU

MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH TỰ MIỄN THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU

TÁC GIẢ: PGS.TS ĐẶNG VĂN EM

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH TỰ MIỄN THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU

Cuốn sách y học được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu Âu-Mỹ nổi tiếng như  cuốn sách  Fitzpatrick’s  Dermatology in general Medicine-2008 và cuốn sách Skin disease, Diagnosis and treatment-2010 của tác giả Thomas P. Habif và nhiều tài liệu da liễu cập nhật của các tác giả trong và ngoài nước. Được do PGS.TS Đặng Văn Em-Chủ nhiệm khoa Da liễu-Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 biên soạn.

Bệnh  tự miễn là nhóm bệnh gồm nhiều bệnh khác nhau ở các chuyên khoa khác nhau. Trong da liễu có gặp một số bệnh như lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì hệ thống, viêm bì cơ, bệnh bạch biến và bệnh vảy nến gần đây có được xếp bệnh tự miễn… tài liệu tham khảo rất hữu ích để vận dụng trong chăm sóc, điều trị sáu bệnh tự miễn dịch thường gặp trong da liễu là lupus ban đỏ hệ thống, viêm bì cơ, xơ cứng bì hệ thống, bệnh bạch biến, bệnh pemphigus và bệnh vảy nến.

Cuốn sách này cũng sẽ là tài liệu hữu ích cho công tác đào tạo giảng dạy đại học, sau đại học và dùng để trích dẫn cho các đề tài nghiên cứu khoa học.” Nhận xét của  GS.TSKH NGUYỄN CẢNH CẦU (Nguyên chủ nhiệm bộ môn Da Liễu- Học Viện Quân Y)

DOWNLOAD: MỘT SỐ BỆNH MIỄN DỊCH TỰ MIỄN THƯỜNG GẶP TRONG DA LIỄU

Share this post

Post Comment