KỸ THUẬT MỔ

KỸ THUẬT MỔ

KỸ THUẬT MỔ

GS. ĐẶNG HANH ĐỆ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: KỸ THUẬT MỔ

Cho đến nay gần như chưa có một quyển sách nào về kỹ thuật mổ hoàn chỉnh, biên soạn lần này nhằm mục đích đưa lại những nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa được đào tạo một cách bài bản mà nặng về thấy người ta làm thì mình làm theo cho nên không khỏi có những khiếm khuyết.

Quyển sách này chỉ nêu những động tác cũng như thì mổ chính nhằm giúp cho người mổ ôn lại trước khi vào mổ, đương nhiên bản thân phải có những kiến thức cũng như kỹ năng thực hành tối thiểu.

Biên soạn quyển sách này chúng tôi dựa chính vào quyển Atlas of Surgical Operations của Zollinger and Zollinger ngoài ra còn tham khảo những quyển sau: EMC techniques Chirmgicales…

DOWNLOAD: KỸ THUẬT MỔ

Share this post

Post Comment