KHÁM VÀ CHỮA CÁC BỆNH PHỔI

KHÁM VÀ CHỮA CÁC BỆNH PHỔI

KHÁM VÀ CHỮA CÁC BỆNH PHỔI

GS.PHẠM GIA CƯỜNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: KHÁM VÀ CHỮA CÁC BỆNH PHỔI

CUỐN SÁCH “KHÁM VÀ CHỮA CÁC BỆNH PHỔI” được viết ra để làm tài liệu học tập cho các bác sĩ chuyên khoa phổi sau đại học, các bác sĩ nội khoa chung và sinh viên Đại học Y khoa.

Các thông tin và tư liệu trong sách được cập nhật những thành tựu y học mới và được lựa chọn kỹ để cung cấp những kiến thức cơ bản và tương đối đủ cho việc khám và chữa các bệnh phổi thường gặp.

DOWNLOAD: KHÁM VÀ CHỮA CÁC BỆNH PHỔI

Share this post

Post Comment