HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA

BỘ Y TẾ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

 

Download: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA.PDF

Download: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA.RAR

RAU TIỀN ĐẠO

RAU BONG NON

THAI QÚA NGÀY SINH

BỆNH TIM MẠCH VÀ THAI NGHÉN

THIẾU MÁU VÀ THAI NGHÉN

BASEDOW VÀ THAI NGHÉN

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ THAI NGHÉN

VIÊM GAN B VÀ THAI NGHÉN

HIV/AIDS VÀ THAI NGHÉN

SỐT TRONG KHI CÓ THAI

SINH LÝ CHUYỂN DẠ

NGÔI MÔNG

NGÔI

ỐI VỠ SỚM, ỐI VỠ NON

SUY THAI TRONG TỬ CUNG

TẮC MẠCH ỐI

VỠ TỬ CUNG

CHẢY MÁU SAU

Download: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA.PDF

Download: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH SẢN PHỤ KHOA.RAR

Share this post

Post Comment