Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu

Download: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu

CHƯƠNG 1. BỆNH DA NHIỄM KHUẨN
1. BỆNH CHỐC
2. NHỌT
3. VIÊM NANG LÔNG
4. HỘI CHỨNG BONG VẢY DA DO TỤ CẦU
5. TRỨNG CÁ
6. BỆNH LAO DA
7. BỆNH PHONG
CHƯƠNG 2. BỆNH DA DO KÝ SINH TRÙNG – CÔN TRÙNG
8. BỆNH GHẺ
9. LANG BEN
10. BỆNH DA DO NẤM SỢI
11. BỆNH DA VÀ NIÊM MẠC DO CANDIDA
12. NẤM TÓC
13. NẤM MÓNG
14. VIÊM DA TIẾP XÖC DO CÔN TRÙNG
CHƯƠNG 3. BỆNH DA DO VI RÚT
15. BỆNH ZONA
16. BỆNH HẠT CƠM
17. U MỀM LÂY
CHƯƠNG 4. BỆNH DA TỰ MIỄN
18. BỆNH LUPUS BAN ĐỎ
19. VIÊM BÌ C
20. PEMPHIGUS
21. BỌNG NƢỚC DẠNG PEMPHIGUS
22. BỆNH VIÊM DA DẠNG HERPES CỦA DUHRING-BROCQ
23. HỘI CHỨNG RAYNAUD

Download: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu

Share this post

Post Comment