HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN

HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN

HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN

HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

DOWNLOAD: HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN

Trong lịch sử hơn 100 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện Bạch Mai luôn là cơ sở đào tạo lớn nhất của Trường Đại học Y Hà Nội và cũng là địa chỉ tin cậy của hàng triệu người dân Việt Nam khi họ cần được chăm sóc sức khỏe. Cùng đó, bệnh viện đã nỗ lực hỗ trợ các bệnh viện tuyến trước thông qua công tác đào tạo, chỉ đạo, tăng cường cán bộ y tế về cơ sở và đặc biệt triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh.

Song song với đề án “Xây dựng một số Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai” được triển khai từ thang 8/2009 theo Quyết định số 2741/QĐ – BYT ngày 30/7/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao cho Bệnh viện Bạch Mai nhiệm vụ Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I, cấp II, Nội trú bệnh viện với mục đích nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế và tăng cường chất lượng dịch vụ khám chữa một cách bền vững.

Một trong các mục tiêu ưu tiên của công tác đào tạo là chuẩn hóa hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến thông qua áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008; đặc biệt là biên soạn, chuẩn hóa các chương trình, tài liệu đào tạo về các lĩnh vực lâm sang, cận lâm sang.

Sách “Hồi sức tích cực cơ bản” đã được các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  đang công tác tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai và Bộ môn Hồi sức cấp cứu Đại học Y Hà Nội Biên soạn trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt, theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn của Việt Nam.

DOWNLOAD: HỒI SỨC TÍCH CỰC CƠ BẢN

Share this post

Post Comment