Giáo trình nhi khoa toàn tập

Giáo trình nhi khoa toàn tập

DOWNLOAD: Giáo trình nhi khoa toàn tập

Giáo trình nhi khoa toàn tập là những bài giảng lý thuyết về Nhi khoa được biên soạn nhằm phục vụ mục tiêu đào tạo Bác sĩ thực hành tổng quát. Nội dung các bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về Nhi cơ sở, Nhi bệnh lý và các Chương trình quốc gia để phòng bệnh cho trẻ em hiện nay.

DOWNLOAD: Giáo trình nhi khoa toàn tập

Share this post

One thought on “Giáo trình nhi khoa toàn tập

Post Comment