GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA

GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA
Giáo trình điều dưỡng nhi khoa
Giáo trình điều dưỡng nhi khoa

Download: GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA.PDF

Download: GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA.RAR

Giáo trình điều dưỡng nhi khoa do tập thể giáo viên bộ môn Điều dưỡng nhi khoa biên soạn bám sats mục tiêu của chương tình khung, chương trình giáo dục ngành Điều dưỡng. Giáo trình môn học Điều dưỡng nhi khoa có capajh nhật những thông tin, kiến thức mới vè lĩnh vực Nhi khoa, có đổi mới phương pháp biên soạn, tạo tiền đề sư phạm để giáo viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy và học hiệu quả.

Giáo trình môn học Điều dưỡng Nhi khoa bao gồm các bài học, mỗi bài học gồm có 3 phần (mục tiêu học tập, những nooijdung chính và phần tự lượng giá – đáp án)

Giáo trình môn học Điều dưỡng Nhi khoa là tài liệu chính thức để sử dụng cho việc giảng dạy và học tập trong nhà trường.

 

Download: GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA.PDF

Download: GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG NHI KHOA.RAR

Share this post

Post Comment