GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

GIẢN YẾU TAI MŨI HỌNG

GS.TS NGÔ NGỌC LIỄN

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Download: GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

MỤC LỤC

PHẦN 1: TAI XƯƠNG CHŨM

PHẦN II: MŨI XOANG

PHẦN III: HỌNG THANH KHÍ THỰC QUẢN

Download: GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

Share this post

Post Comment