Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI. Phần Ngực Bụng Chậu

Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI. Phần Ngực Bụng Chậu

Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI. Phần Ngực Bụng Chậu

Download: Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI. Phần Ngực Bụng Chậu

Cuốn sách ‘’Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI ’’ được biên dịch từ
cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy 3rd. Đây là cuốn sách
thứ 2 trong series gồm 3 cuốn, nội dung Cuốn 2: Phần Ngực Bụng
Chậu:
Chương 1 Phần Ngực
Chương 2 Phần Bụng
Chương 3 Phần Chậu – Chi Dưới
Cuốn sách được ra đời nhờ sự cố gắng rất lớn của nhóm dịch
‘’Chia sẻ Ca Lâm Sàng’’ với trưởng nhóm là Admin Fanpage :
Chia Sẻ Ca Lâm Sàng.
Phụ lục
CT Ngực — Mặt phẳng ngang. . . ……………………………………….. 2
MRI Ngực — Mặt phẳng đứng dọc . . . . . . ………………………………30
MRI Ngực — Mặt phẳng đứng ngang . . . . . …………………………….46
CT Tim mạch—CT Mạch máu. ……………………………………………….58
MRT Tim—Mặt cắt 2 buồng tim từ thất trái . . ………………………….64
MRT Tim—Mặt cắt 4 buồng tim từ thất trái . . …………………………..66
MRT Tim—Mặt cắt ngang . …………………………………………………….68
MRT Tim—Đường vào, ra thất trái. . ……………………………………….70
MRT Tim—Đường ra thất trái. . . …………………………………………….72
MRT Tim—Mặt cắt 2 buồng tim từ thất phải. ……………………………74
MRT Tim—Đường ra thất phải. . ………………………………… 76
Động mạch chủ—MR Mạch máu. . …………………………………………..78
Mạch máu phổi—MR Mạch máu . ……………………………………………80
MR Vú—Mặt phẳng ngang . ……………………………………………………82

Download: Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI. Phần Ngực Bụng Chậu

Share this post

Post Comment