GEN TRỊ LIỆU (PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG GEN)

GEN TRỊ LIỆU (PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG GEN)

GEN TRỊ LIỆU (PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG GEN)

PGS.TS.NGUYỄN VĂN KÌNH

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: GEN TRỊ LIỆU (PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG GEN)

Cuốn sách này dành cho các Bác sĩ lâm sàng, những người ngày đêm theo dõi căn bệnh ở từng bệnh nhân, lúc nào họ cũng chờ đợi phương pháp hữu hiệu nhất để cứu sống người bệnh. Tuy vậy, sách cũng giúp tất cả những ai quan tâm đến Gen trị liệu – một phương pháp chữa bệnh mới hiện đại và đầy tiêm năng.

DOWNLOAD: GEN TRỊ LIỆU (PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG GEN)

 

Share this post

Post Comment