ĐÔNG MÁU ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

ĐÔNG MÁU ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

ĐÔNG MÁU ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

PGS.TS.NGUYỄN ANH TRÍ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: ĐÔNG MÁU ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Kiến thức về đông máu (bao gồm các quá trình cầm máu, đôngmáu và tiêu fibrin) là rất cần thiết không chỉ trong chuyên khoa huyết học, mà cả trong nhiều chuyên khoa khác như: tim mạch, tiêu hóa, ngoại khoa, nhi khoa, truyền nhiễm, lão khoa, ung thư … Bởi vậy đông máu luôn chiếm vị trí quan trọng trong hành trang kiến thức  của thầy thuốc.

Với sự tiến bộ như vũ bão của khoa học kỹ thuât, đặc biệt là những kỹ thuật y học nên hiện nay kiến thức về đông máu đã được bổ sung và đổi mới rất nhiều

DOWNLOAD: ĐÔNG MÁU ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Share this post

Post Comment