ĐIỀU TRỊ NHI KHOA ĐÔNG Y

ĐIỀU TRỊ NHI KHOA ĐÔNG Y
  1. Điều trị nhi khoa đông y

 

Download: ĐIỀU TRỊ NHI KHOA ĐÔNG Y

ĐIỀU TRỊ NHI KHOA ĐÔNG Y

BS. TRẦN VĂN KỲ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Nước ta có một nền y học cổ truyền dân tộc, với nhiều kinh nghiệm phong phú vè y và dược học, trong đó có nhi khoa.

Sau gần 20 năm làm công tác thừa kế phát huy những kinh nghiệm của nhi khoa cổ truyền, từng bước kết hợp với nhi khoa hiện đại. Bác sĩ Trần Văn Kỳ đã có những biểu hiện tương đối sâu, có những kinh nghiệm thực tế trong khi vận dụng những kinh nghiệm của nhi khoa cổ truyền và đã biên soạn cuốn: Điều trị Nhi khoa đông y.

Tập sach nhỏ này được viết dưới dạng kết hợp bước đầu giữa y học hiện đại và y học cổ truyền dân tộc.

Về cách viết, tác giả đã dùng ngôn ngữ hiện đại để trình bày các vấn đề.

Về nội dung tác giả đề cập trong phần lý luận cả kiến thức hiện đại và cổ truyền, trong các phần tên bệnh, nguyên nhân bệnh lý, chẩn đoán, tiên lượng bệnh nói theo hiện đại, phần điều trị chủ yếu viết theo lý luận và kinh nghiệm cổ truyền có kết hợp cả phần chữa bệnh của nhân dân.

Đây là một cách  viết phù hợp với trình độ hiểu biết và kinh nghiệm thức tế. Nó có ưu điểm là có nhiều khả năng giúp cho các thầy thuốc sử dụng kinh nghiệm cổ truyền dễ dàng hơn cách viết hoàn toàn cổ truyền. Song nội dung kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền rất khó, trình độ tác giả có hạn nên khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được bạn đọc góp y, bổ sung.

Download: ĐIỀU TRỊ NHI KHOA ĐÔNG Y

Share this post

Post Comment