ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

CÁC BỘ MÔN NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỀU TRỊ HỌC

PHẦN II: CẤP CỨU

PHẦN III: HÔ HẤP

PHẦN IV: TIÊU HÓA

PHẦN V: CƠ – XƯƠNG – KHỚP

DOWNLOAD: ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

Share this post

Post Comment