ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ

ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ

ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ

TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ

BIÊN DỊCH: BS. MINH ĐỨC

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ

Bệnh tim còn được gọi là bệnh tim mạch bao gồm một số các rối loạn liên quan đến tim và các mạch máu của tim. Nhiều trong số các rối loạn này được xếp vào nhóm bệnh mạch vành – một thuật ngữ mà bản thân nó bao gồm nhiefu tình trạng bệnh lý. Đa số bệnh mạch vành là do xơ vữa động mạch vành –  một tiến trình trong đó mỡ và cholesterol lắng đọng ở thành trong đọng mạch của cơ thể.

DOWNLOAD: ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ

Share this post

Post Comment