CƠ SỞ SINH HỌC NGƯỜI

CƠ SỞ SINH HỌC NGƯỜI
Cơ sở sinh học người
Cơ sở sinh học người

Download: CƠ SỞ SINH HỌC NGƯỜI

Cơ Sở Sinh Học Người-Nguyễn Như Hiền

NXB Đại Học Quốc Gia 2004

Nguyễn Như Hiền, Chu Văn Mẫn

Giáo trình cơ sở sinh học người gồm 18 chương, nội dung của 16 chương đầu nhằm cung cấp những kiến thức về cấu tạo và hoạt động của cơ thể từ mức phân tử, tế bào, mô và cơ quan cũng như các vấn đề quan trọng trong sự di truyền người,di truyền quần thể người và tiến hóa người . Chương 17 và chương 18 đề cập đến sinh thái người và xã hội loài người,là một cấu thành không tách rời của một hệ tồn tại xã hội loài người,.

Giáo trình mang đậm nét Cơ sở sinh học người có thể dùng cho các sinh viên chuyên ngành Sinh học người, nhân chủng học, dân số học, hoặc có thể dùng làm tài liệu học tập, tham khảo của các ngành Tâm lý học, y dược…

Download: CƠ SỞ SINH HỌC NGƯỜI

Share this post

Post Comment