CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI

“CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Y HỌC HIỆN ĐẠI” – TẬP 2

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Cuốn sách: “Chẩn đoán và điều trị y học hiện đại” của Nhà xuất bản Y học ấn hành sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và hệ thống cho các bác sĩ thực hành làm sang nội khoa ở mọi tuyến tham khảo và ứng dụng theo điều kiện của cơ sở mà họ đang hành nghề chữa bệnh.

Sách đề cập đến 1.000 bệnh với nội dung ngắn gọn, chính xác, chỉ ra các trọng điểm cần lưu tâm.

Đặc biệt là mở đầu với chương: “Tiếp cận thông thường với bệnh nhân, duy trì sức khỏe và dự phòng bệnh tốt” nhấn mạnh dự phòng cấp I nhằm rèn luyện cơ thể và có hành vi tốt về sức khỏe để các yếu tố nguy cơ không ảnh hưởng đến việc hình thành bệnh tật là có hiệu quả nhất để sống khỏe và có chất lượng cao.

Share this post

Post Comment