CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

PGS.TS. ĐỒNG KHẮC HƯNG

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

Để nâng cao chất lượng dạy và học phục vụ tích cực phương châm tự đào tạo là chính, cuốn “chẩn đoán và điều trị viêm phổi” do GS.TS Đồng KHắc Hưng biên soạn là tài liệu chuyên khảo nhằm phục vụ đối tượng đại học, các bác sĩ chuyên khoa và các bạn đọc có nhu cầu tham gia.

Nội dung cuốn sách bám sát chương trình đào tạo môn học Lao và Bệnh phổi của đối tượng đại học, chuyên khoa. Tác giả đã cố gắng trình bày ngắn gọn, súc tích, thuận lợi cho việc nghiên cứu.

DOWNLOAD: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI

Share this post

Post Comment