Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn

Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn

 

Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn
Chẩn đoán bằng mạch chẩn và thiệt chẩn

CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN

Download: CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN FILE .PDF

Download : CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN FILE .RAR

Trong các phương pháp khám lâm sang cũng được củng cố, bổ sung thêm phần phong phú, từng bước công tác khám phá, phát hiện bệnh ngày một tốt hơn. Đồng thời với sự phát triển của vọng, văn, vấn, xúc chẩn và xem mạch cũng được ra đời. Năm 201 – 285 sau công nguyên – Vương Thúc Hòa đã tập hợp tất cả những thành tựu về mạch học của các y gia qua các thời đại trước đó. Ông đã đề xuất ra cách xem mạch và soạn ra quyển đầu tiên lấy tên là “mạch kinh”.

Trên cơ sở chỉnh lý, thừa kế, nâng cao, Khoa Y học cổ truyền – Trường đại học Y Hà Nội và Viện Y học cổ truyền Việt Nam cũng đã biên soạn thành một trong những chương mục lớn về “Thiết chẩn” để phục vụ cho việc đào tạo trong đại học và sau đại học.

Download: CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN FILE .PDF

Download : CHẨN ĐOÁN BẰNG MẠCH CHẨN VÀ THIỆT CHẨN FILE .RAR

 

Share this post

Post Comment