CẤY CHỈ, CHÔN CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT CHÂM CỨU

CẤY CHỈ, CHÔN CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT CHÂM CỨU
Phương pháp cấy chỉ
Phương pháp cấy chỉ

Download: CẤY CHỈ, CHÔN CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT CHÂM CỨU

TÊN SÁCH: CẤY CHỈ, CHÔN CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT CHÂM CỨU

Tác giả: Bác sĩ Lê Thúy Oanh

Nhà xuất bản Y học

Cấy chỉ còn gọi là chôn chỉ, vùi chỉ, xuyên chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt, là một bước tiến của kỹ thuật châm cứu, là sự kết hợp của Y học cổ truyền và Y học hiện đại.

Bằng cách đưa một loại chỉ tự tiêu đặc biệt vào huyệt của Hệ kinh lạc để duy trì sự kích thích lâu dài qua đó tạo nên tác dụng điều trị như châm cứu. Cấy chỉ có hiểu quả  như, thậm chí cao hơn châm cứu trong một số bệnh mãn tính.

Cấy chỉ tiết kiệm thời gian cho thầy thuốc và bệnh nhân vì chỉ ba tuần đến một thang mới phải làm một lần. Khi bệnh tiến triển tốt, thời gian cho các lần điều trị sau dài hơn và được duy trì cho đến khi khỏi hẳn.

Cấy chỉ an toàn và kinh tế.

Cuốn sách “Cấy chỉ” chọn chỉ Catgut vào huyệt viết theo hướng thực hành, giới thiệu đại cương về cấy chỉ, hệ thống kinh lạc, trình bày vị trí, cách lấy huyệt, chủ trị thủ thuật châm cứu, cấy chỉ của những huyệt chủ yếu nhất (huyệt trên kinh và huyệt ngoài kinh). Giới thiệu kỹ thuật châm cứu cơ bản và kỹ thuật cấy chỉ theo phương pháp và thao tác mới, lịch sử và một số phương tiện cấy chỉ, một vài loại hình tác động lên huyệt phổ biến khác có thể dùng kết hợp cung cấp chỉ, một số bệnh án cụ thể, tổng kết một vài thể bệnh điều trị bằng cấy chỉ. Từ trước đến nay, cấy chỉ  được đề cập không nhiều và ứng dụng trên phạm vi không rộng. Có thể nói trước năm 1990 Châu Âu chưa biết đến cấy chỉ, cấy chỉ được thực hiện đầu tiên ở Hungarry tại các cơ sở điều trị của Hội điều trị bằng các phương pháp tự nhiên.

Download: CẤY CHỈ, CHÔN CHỈ CATGUT VÀO HUYỆT CHÂM CỨU

Share this post

Post Comment