All Stories

ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ

ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ BIÊN DỊCH: BS. MINH ĐỨC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: ĐAU TIM – CÁC BỆNH TIM Ở PHỤ NỮ Bệnh tim còn được gọi là…
THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH

THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH PGS.TS.NGUYỄN LÂN VIỆT NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: THỰC HÀNH BỆNH TIM MẠCH Sự kết hợp chặt chẽ trong công tác điều trị, giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa các thành viên của…
BỆNH MẠCH VÀNH

BỆNH MẠCH VÀNH GS.TS. NGUYỄN HUY DUNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BỆNH MẠCH VÀNH Trong Tim mạch học, sau bệnh thấp tim, bệnh tăng huyết áp thì bệnh mạch vành ngày càng chiếm một tỷ lệ lớn bệnh nhân…
TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM GS.TS. NGUYỄN LÂN VIỆT DOWNLOAD: TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM Tạp chí Tim mạch học Việt Nam đã được phát hành đặc biệt cho Hội…