All Stories

Bệnh tiêu hóa – phòng và điều trị

Download: Bệnh tiêu hóa – phòng và điều trị Những điều cần biết về các bệnh đường tiêu hóa Tình  trạng bệnh tiêu hóa ở nước ta hiện ở mức nặng. Khoảng 60 – 70% dân số bị nhiễm khuấn Helicobacter pylori…
SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH

SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH TÁC GIẢ: TS. NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH Bệnh tiêu hóa là một bệnh lý rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là…