All Stories

GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

GIẢN YẾU TAI MŨI HỌNG GS.TS NGÔ NGỌC LIỄN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG MỤC LỤC PHẦN 1: TAI XƯƠNG CHŨM PHẦN II: MŨI XOANG PHẦN III: HỌNG THANH KHÍ THỰC QUẢN…
GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG

GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ DOWNLOAD: GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG Chuyên khoa Tai Mũi Họng (TMH) là một chuyên khoa lâm sàng, ngày càng có tầm quan trọng trong công tác phục vụ sức…