All Stories

Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG

Download: Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG (ấn bản lần 6) là tài liệu sách tham khảo thiết thực cho các bác sĩ gia đình, bác sĩ trẻ cũng như các nhân viên y…
GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

GIẢN YẾU TAI MŨI HỌNG GS.TS NGÔ NGỌC LIỄN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: GIẢN YỄU BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG MỤC LỤC PHẦN 1: TAI XƯƠNG CHŨM PHẦN II: MŨI XOANG PHẦN III: HỌNG THANH KHÍ THỰC QUẢN…
GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG

GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ DOWNLOAD: GIÁO TRÌNH TAI MŨI HỌNG Chuyên khoa Tai Mũi Họng (TMH) là một chuyên khoa lâm sàng, ngày càng có tầm quan trọng trong công tác phục vụ sức…