All Stories

Bệnh phụ nữ và cách điều trị

Download: Bệnh phụ nữ và cách điều trị NHỮNG ĐẶC THÙ CỦA PHỤ NỮ Xương phụ nữ không chắc như xương nam giới. Khi mới sinh ra, phụ nữ có khối lượng xương thấp hơn nam giới. Khối lượng xương khi…
THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA

THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN CHỦ BIÊN: PGS.TS. NGUYỄN VĂN TƯ BSCKII: PHẠM THỊ QUỲNH HOA NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: THỰC HÀNH LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA Trong đào tạo…
BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – BỘ MÔN PHỤ SẢN – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI DÙNG CHO SAU ĐẠI HỌC CHỦ BIÊN: BS CAO CẤP, PGS.TS.BSCKII. NGUYỄN ĐỨC VY BAN. NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA…
140 VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGUYỆT PHỤ NỮ

140 VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGUYỆT PHỤ NỮ DOWNLOAD: 140 VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KINH NGUYỆT PHỤ NỮ Giới tính của một con người được quyết định vào khi nào và bởi những yếu tố gì? Có thể…
BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA (TẬP 1+2)

BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – BỘ MÔN SẢN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHỦ BIÊN: GIÁO SƯ DƯƠNG THỊ CƯƠNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA TẬP 1 DOWNLOAD: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ…