All Stories

KỸ THUẬT MỔ

KỸ THUẬT MỔ GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: KỸ THUẬT MỔ Cho đến nay gần như chưa có một quyển sách nào về kỹ thuật mổ hoàn chỉnh, biên soạn lần này nhằm mục đích đưa…
CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA CHỦ BIÊN: GS.PTS.NGUYỄN THU NHẠN GS.PTS.NGUYỄN CÔNG KHANH NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA Ngành Nhi khoa trong y học bảo gồm một lĩnh vực rộng lớn, đảm đương…
CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. ĐẶNG HANH ĐỆ THAM GIA BIÊN SOẠN: PGS.TS.TRÂN NGỌC BÍCH PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA PHẪU THUẬT NHI  – BỆNH VIỆN…
BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – BỘ MÔN PHỤ SẢN – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI DÙNG CHO SAU ĐẠI HỌC CHỦ BIÊN: BS CAO CẤP, PGS.TS.BSCKII. NGUYỄN ĐỨC VY BAN. NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA…
BÀI GIẢNG NHI KHOA (TẬP 1 + 2)

BÀI GIẢNG NHI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHỦ BIÊN: GS.TSKH. LÊ NAM TRÀ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG NHI KHOA TẬP 1 BÀI GIẢNG NHI KHOA TẬP 2 Bài giảng Nhi Khoa được xuất bản lần…
SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH

SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH TÁC GIẢ: TS. NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: SỔ TAY TIÊU HÓA THỰC HÀNH Bệnh tiêu hóa là một bệnh lý rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt là…
BỆNH PARKINSON

BỆNH PARKINSON TÁC GIẢ: LÊ ĐỨC HINH NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BỆNH PARKINSON Ở nước ta số người cao tuổi ngày càng gia tăng do tuổi thọ trung binh ngày càng được nâng cao. Theo điều tra dân số…
BỆNH DỊ ỨNG, PHÒNG NGỪA VÀ TRỊ LIỆU

BỆNH DỊ ỨNG, PHÒNG NGỪA VÀ TRỊ LIỆU TÁC GIẢ: NELSON LEE NOVICK.MD NGƯỜI DỊCH: BS VŨ MINH ĐỨC – HỒ KIM CHUNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BỆNH DỊ ỨNG, PHÒNG NGỪA VÀ TRỊ LIỆU Xin trân trọng giới…
BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KHOA RĂNG HÀM MẶT BỘ MÔN BỆNH HỌC MIỆNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC Cuốn…
KỸ NĂNG THỰC HÀNH VÀ ĐIỀU DƯỠNG

KỸ NĂNG THỰC HÀNH VÀ ĐIỀU DƯỠNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: KỸ NĂNG THỰC HÀNH VÀ ĐIỀU DƯỠNG Kỹ năng thực hành Điều dưỡng gồm 55 kỹ năng thông thường được Điều dưỡng thực hiện tại các cơ sở…