All Stories

CẤP CỨU NỘI KHOA

CẤP CỨU NỘI KHOA ALAIN LARCAN-MARIE-CLAUDE LAPREVOTE-HEULE LÊ VĂN TRI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NỘI KHOA Y học cấp cứu là môn y học “năng động” và thường nhật nhất. Y học cấp cứu được thực…
CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG

CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG Cấp cứu ngoại khoa luôn là vấn đề thời sự,…

TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA GS. ĐẶNG HANH ĐỆ – PGS. VŨ TỰ HUỲNH – GS.TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA Để đáp ứng nhu cầu học tập…
PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

PHẪU THUẬT THỰC HÀNH SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA CHỦ BIÊN: GIÁO SƯ. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH Sách Phẫu thuật thực hành được biên soạn dựa trên chương trình giáo…
BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH HỌC VIỆN QUÂN Y – BỘ MÔN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Download: BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Cuốn “bài giảng chấn thương chỉnh hình” do Bộ môn…
KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CHỦ BIÊN: PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC  – BỘ MÔN NGOẠI – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI THAM GIA BIÊN SOẠN: THẠC SĨ. PHÙNG NGỌC HÒA – BỘ MÔN NGOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y…
KỸ THUẬT MỔ

KỸ THUẬT MỔ GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: KỸ THUẬT MỔ Cho đến nay gần như chưa có một quyển sách nào về kỹ thuật mổ hoàn chỉnh, biên soạn lần này nhằm mục đích đưa…
CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA CHỦ BIÊN: GS.PTS.NGUYỄN THU NHẠN GS.PTS.NGUYỄN CÔNG KHANH NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA Ngành Nhi khoa trong y học bảo gồm một lĩnh vực rộng lớn, đảm đương…
CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. ĐẶNG HANH ĐỆ THAM GIA BIÊN SOẠN: PGS.TS.TRÂN NGỌC BÍCH PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA PHẪU THUẬT NHI  – BỆNH VIỆN…
BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA – BỘ MÔN PHỤ SẢN – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI DÙNG CHO SAU ĐẠI HỌC CHỦ BIÊN: BS CAO CẤP, PGS.TS.BSCKII. NGUYỄN ĐỨC VY BAN. NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG SẢN PHỤ KHOA…
BÀI GIẢNG NHI KHOA (TẬP 1 + 2)

BÀI GIẢNG NHI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHỦ BIÊN: GS.TSKH. LÊ NAM TRÀ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG NHI KHOA TẬP 1 BÀI GIẢNG NHI KHOA TẬP 2 Bài giảng Nhi Khoa được xuất bản lần…