All Stories

CẤP CỨU NỘI KHOA

CẤP CỨU NỘI KHOA ALAIN LARCAN-MARIE-CLAUDE LAPREVOTE-HEULE LÊ VĂN TRI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NỘI KHOA Y học cấp cứu là môn y học “năng động” và thường nhật nhất. Y học cấp cứu được thực…
THỰC HÀNH CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA

THỰC HÀNH CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA PGS.TS. HÀ HOÀNG KIỆM NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Cấp cứu nội khoa luôn là một vấn đề thời sự, trong giây phút tranh chấp giữa sự sống và cái chết.…
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, NHỮNG QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI

Download: BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, NHỮNG QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI Tên sách: Bệnh đái tháo đường, những quan điểm hiện đại Tác giả: Ths.Bs Nguyễn Huy Cường NXB: Nhà xuất bản Y học Bệnh đái tháo đường những quan điểm hiện đại-Ths.Bs…
Triệu chứng học nội khoa

DOWNLOAD: TRIỆU CHỨNG HỌC NỘI KHOA Chương I: Đại cương Bệnh án và bệnh lich Khám bệnh và chẩn đoán Chương II: Triệu chứng học tim mạch Triệu chứng cơ năng trong bệnh tim Triệu chứng cơ năng trong bệnh…
Bệnh học và điều trị nội khoa

Download: Bệnh học và điều trị nội khoa pdf Download: Bệnh học và điều trị nội khoa. rar Để đáp ứng nhu cầu đào tạo và tự đào tạo của sinh viên, học viên, sách Bệnh học và điều trị…