All Stories

BỆNH MẠCH VÀNH

BỆNH MẠCH VÀNH GS.TS. NGUYỄN HUY DUNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BỆNH MẠCH VÀNH Trong Tim mạch học, sau bệnh thấp tim, bệnh tăng huyết áp thì bệnh mạch vành ngày càng chiếm một tỷ lệ lớn bệnh nhân…
TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM

TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM HỘI TIM MẠCH QUỐC GIA VIỆT NAM GS.TS. NGUYỄN LÂN VIỆT DOWNLOAD: TẠP CHÍ TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM Tạp chí Tim mạch học Việt Nam đã được phát hành đặc biệt cho Hội…
ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP II

ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP II CÁC BỘ MÔN NỘI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP II CHƯƠNG: MÁU VÀ CƠ QUAN TẠO MÁU CHƯƠNG: TIM MẠCH…
ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1

ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1 CÁC BỘ MÔN NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: ĐIỀU TRỊ HỌC NỘI KHOA TẬP 1 PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỀU TRỊ HỌC PHẦN II: CẤP…
VIÊM GAN VIRUT B VÀ D

VIÊM GAN VIRUT B VÀ D CHỦ BIÊN: GS –TSKH BÙI ĐẠI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: VIÊM GAN VIRUT B VÀ D Từ chỗ còn biết rất ít về căn nguyên của bệnh viêm gan do virut, trong hàng…
SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 2 Người thầy thuốc thực hành, nhất là thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến và các thầy thuốc…
SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 1

SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 1 NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWLOAD: SỔ TAY THẦY THUỐC THỰC HÀNH TẬP 1 Người thầy thuốc thực hành, nhất là thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến và các thầy…
BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA – TẬP II

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NỘI KHOA – TẬP II TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – CÁC BỘ MÔN NỘI NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC CHỦ BIÊN: PSG.TS.NGUYỄN THỊ MINH AN GS.TS.TRẦN NGỌC ÂN PGS.TS.PHẠM THỊ THU HỒ DOWNLOAD: BÀI GIẢNG…
BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA

BÀI GIẢNG HỆ NỘI CHỦ BIÊN: GS.NGUYỄN HUY DŨNG NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA  – PHẦN 1 : TRIỆU CHỨNG HỌC   DOWNLOAD: BÀI GIẢNG HỆ NỘI KHOA  – PHẦN 1 : TRIỆU CHỨNG…