All Stories

Đau Thắt Lưng Và Thoát Vị Đĩa Đệm

Download: Đau Thắt Lưng Và Thoát Vị Đĩa Đệm Đau thắt lưng là một hội chứng thường gặp nhiều ở Việt Nam cũng như trên thế giới, chủ yếu xẩy ra ở lứa tuổi 20 đến 50 (vào thời kỳ…
Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG

Download: Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG Kiến Thức Cơ Bản TAI MŨI HỌNG (ấn bản lần 6) là tài liệu sách tham khảo thiết thực cho các bác sĩ gia đình, bác sĩ trẻ cũng như các nhân viên y…

Đánh giá nguy cơ: dựa vào Thang điểm mới của AHA (tham khảo thêm trên trang web của AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator), bao gồm các yếu tố: Giới tính (nam/nữ) Tuổi Chủng tộc (Mỹ gốc Phi/Da trắng/chủng tộc khác) Cholesterol toàn phần…