All Stories

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP I

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP I TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: PGS.TS. HÀ VĂN QUYẾT NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP I Bộ môn Ngoại…
BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP II

BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP II TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: PGS.TS. HÀ VĂN QUYẾT NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: BÀI GIẢNG BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TẬP II Bộ môn Ngoại…
CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG

CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI CHẤN THƯƠNG Cấp cứu ngoại khoa luôn là vấn đề thời sự,…
CẤP CỨU NGOẠI TIẾT NIỆU

CẤP CỨU NGOẠI TIẾT NIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI CHỦ BIÊN: GS. NGUYỄN BỬU TRIỀU GS.TS. TRẦN QUÁN ANH NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI TIẾT NIỆU Cấp cứu ngoại khoa luôn…

TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA GS. ĐẶNG HANH ĐỆ – PGS. VŨ TỰ HUỲNH – GS.TS. TRẦN THỊ PHƯƠNG MAI PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA Để đáp ứng nhu cầu học tập…
PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

PHẪU THUẬT THỰC HÀNH SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA CHỦ BIÊN: GIÁO SƯ. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC Download: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH Sách Phẫu thuật thực hành được biên soạn dựa trên chương trình giáo…
BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH HỌC VIỆN QUÂN Y – BỘ MÔN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN Download: BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH Cuốn “bài giảng chấn thương chỉnh hình” do Bộ môn…
KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

KỸ THUẬT MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH CHỦ BIÊN: PGS. NGUYỄN ĐỨC PHÚC  – BỘ MÔN NGOẠI – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI THAM GIA BIÊN SOẠN: THẠC SĨ. PHÙNG NGỌC HÒA – BỘ MÔN NGOẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y…
KỸ THUẬT MỔ

KỸ THUẬT MỔ GS. ĐẶNG HANH ĐỆ NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: KỸ THUẬT MỔ Cho đến nay gần như chưa có một quyển sách nào về kỹ thuật mổ hoàn chỉnh, biên soạn lần này nhằm mục đích đưa…
PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU TRẺ EM

PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU TRẺ EM CHỦ BIÊN: TS. NGUYỄN THANH LIÊM NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD:  PHẪU THUẬT TIẾT NIỆU TRẺ EM Bệnh học tiết niệu mà chủ yếu là các dị tật đường tiết niệu là một…
PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG

PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG TÁC GIẢ: PGS.TS.BÙI QUANG TUYẾN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC DOWNLOAD: PHẪU THUẬT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG Cuốn sách Phẫu Thuật Thoát Vị Đĩa Đệm Cột Sống được biên soạn và…