All Stories

LÃO KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

Download: LÃO KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN Cuốn sách này giúp người đọc hiểu được những thay đổi sinh lý và bệnh lý của người cao tuổi; nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, chẩn đoán, điều trị, dự phòng…