All Stories

BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Download: BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC GIÁO TRÌNH CT SCAN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHƯƠNG I: CHẨN ĐOÁN CẮT LỚP VI TÍNH NHỒI MÁU NÃO CHƯƠNG II. CHẨN ĐOÁN CẮT…