All Stories

BỆNH HỌC HÔ HẤP – LAO

Chương 1: Triệu chứng học hô hấp Khám cơ quan hô hấp Triệu chứng cơ năng hô hấp Các tiếng bệnh lý khi nghe phổi Hội chứng phế quản Hội chứng tran dịch màng phổi Hội chứng tran khí màng…
BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG

DOWNLOAD: BỆNH HỌC TAI MŨI HỌNG Chương 1: Giải phẫu – sinh lý – khám Tai mũi họng Giải phẫu và sinh lý tai Phương pháp khám tai Phương pháp khám mũi – xoang Phương pháp khám họng – thanh…