CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI – BỘ MÔN NGOẠI

CHỦ BIÊN: GS. ĐẶNG HANH ĐỆ

THAM GIA BIÊN SOẠN: PGS.TS.TRÂN NGỌC BÍCH

PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA PHẪU THUẬT NHI  – BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

Cấp cứu ngoại khoa luôn là vấn đề thời sự, cấp thiết không những phẫu thuật viên mà còn là của tất cả những người làm công tác y tế.

Những năm trước đây của thế kỷ trước, Nhà xuất bản Y học đã ấn hành quyển Cấp cứu ngoại khoa, nhưng trải qua một thời gian dài với những tiến bộ trong y học nói chung cũng  như sự phát triển của ngành ngoại khoa nước ta nói riêng, chúng tôi biên soạn lại quyển Cấp cứu ngoại khoa với sự tham gia của nhiều phẫu thuật viên chuyên khoa có kinh nghiệm.

Quyển sách sẽ được xuất bản làm nhiều tập, mỗi tập ứng với một chuyên khoa như: Nhi khoa, Thần kinh, Tim mạch lồng ngực, Tiêu hóa, Tiết niệu, Chấn thương.

DOWNLOAD: CẤP CỨU NGOẠI KHOA – NHI KHOA

Share this post

Post Comment