CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

CHỦ BIÊN:

GS.PTS.NGUYỄN THU NHẠN

GS.PTS.NGUYỄN CÔNG KHANH

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

DOWNLOAD: CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

Ngành Nhi khoa trong y học bảo gồm một lĩnh vực rộng lớn, đảm đương trách nhiệm nặng nề và đóng góp khả năng to lớn cho xã hội.

Đối tượng chủ yếu của Nhi khoa là theo dõi sự trường thành và phát triển liên tục của trẻ em. Mục đích chăm sóc trẻ em về mặt y học lại là giúp trẻ phát triển được tối đa về thể chất và tinh thần.

Vì vậy, người thầy thuốc nhi khoa không thể chỉ biết chữa bệnh cho trẻ, mà phải có những kiến thức về tâm lý, quá trình lớn lên, phát triển của trẻ, những hiểu biết về nuôi và dạy trẻ. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, trẻ chịu sự chi phối và ảnh hưởng rất lớn của điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường sống. Do đó, việc chăm sóc trẻ của một nhà nhi khoa phải hết sức toàn diện, liên tục, để khi lớn lên, trẻ có thể phát huy được tốt nhất khả năng của mình, thích nghi và đáp ứng được với toàn cảnh xã hội.

Theo quan điểm ngày nay, quá trình chăm sóc sức khỏe bao gồm bốn khâu liên hoàn: Giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng. Bốn khâu này là nội dung việc làm của người thầy thuốc, phải được bao quát, phải được làm cùng một lúc.

Cẩm nang điều trị nhi khoa được xuất bản từ nhu cầu thực tế của ngành nhi khoa, cần có sự chuẩn hóa việc chẩn đoán, quy tắc hóa nội dung điều trị, hiện đại hóa và tiếp cận những thành tựu y học trên thế giới, phổ cập được trong điều kiện nước ta hiện nay.

Cẩm nang điều trị nhi khoa là cẩm nang cho các bác sĩ điều trị. Nội dung viết chủ yếu nhằm vào một số bệnh thông thường và có tỉ lệ mắc và chết cao ở trẻ em nước ta.

 

DOWNLOAD: CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NHI KHOA

Share this post

Post Comment